Hyperventileren symptomen

De symptomen tijdens hyperventileren

Hyperventilatie verstoort het lichaamsproces en heeft vaak vervelende gevolgen. Hyperventilatie is een symptoom van angst, paniek en stress. Naast hyperventilatie produceren deze oorzaken nog meer symptomen: Benauwdheid, verstijfde spieren, duizeligheid, beklemming op de borst, tintelingen (handen/gelaat), transpiratie en flauwvallen. Op een hyperventilatie aanval volgen vaak: Spierpijn (ademspieren), hoofdpijn, buikkramp, diarree, vermoeidheid en slapeloosheid.

Hyperventilatie chronisch symptomen & verschijnselen

Acute hyperventilatie is een normale reactie van het lichaam op een angstsituatie of een ingrijpende gebeurtenis. Daarentegen wordt chronische hyperventilatie, een toestand van ‘verborgen’ hyperventilatie, zelden meteen herkend. De symptomen van acute hyperventilatie verschillen van de symptomen van chronische hyperventilatie, ook wel hyperventilatiesyndroom genoemd. De vaakst vernoemde symptomen van chronische hyperventilatie zijn :

* Duizeligheid, verstrooidheid, onverklaarbare vermoeidheid en een algemeen slap gevoel. Dit zijn de gewoonlijke symptomen veroorzaakt door de te lage koolzuurwaarden in het bloed.

* Gevoelloosheid en/of tintelingen, vooral in de handen en rond de mond.

* Hypersensitiviteit veroorzaakt door het biochemisch onevenwicht.

* Pijn in de borst.

* Vaak geeuwen en/of zuchten.

* Een verstikkend gevoel, het gevoel van niet genoeg zuurstof, niet genoeg lucht binnen te krijgen.

* Snel vermoeid zijn. Het ademen bij een fysieke activiteit verloopt moeizaam en doet pijn. De armen en benen voelen loodzwaar aan.

* Abdominale pijn veroorzaakt door het letterlijk ‘inslikken’ van te veel lucht.

* Een constant angstgevoel. Dit kan leiden tot acute aanvallen van hyperventilatie.